مرور برچسب

هگمتانه

تب ثبت جهانی خوابیده

همدان‌نامه: سال 1402 سال پرداختن به ثبت جهانی هگمتانه بود و نخستین گام برای تحقق آن رفع موانع بود که با همراهی شهروندان و همکاری دستگاه‌های دولتی تا حدودی خوب پیش…

اهمیت ثبت جهانی هگمتانه

*حسین زندی *سردبیر مدت‌هاست مدیران استانی در همایش‌ها، سخنرانی‌ها و گفتگوها از برنامه استان برای ثبت جهانی آثار تاریخی سخن می‌گویند. «محمدناصر نیکبخت» استاندار…