مرور برچسب

گردشگری، شهرداری، سازمان گردشگری

شهردار همدان در گفت‌وگو با همدان‌نامه:
تشکیل سازمان گردشگری منوط به انجام مطالعات کارشناسی

*فاطمه کاظمی *خبرنگار واقعیت این است که در همه شهرهای ایران، شهرداری‌ها پابه‌پای میراث فرهنگی در حوزه گردشگری فعالیت می‌کنند و به دنبال توسعه این صنعت مهم در…