مرور برچسب

گنجنامه

شادی را برای که آفرید

*یلدا خاکباز *جامعه‌شناس «این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی را آفرید». این متن کتیبه را بارها و بارها زمزمه کردم و…

به دیدار نبشت خدایان

*فاطمه کاظمی *خبرنگار شاید همدان از معدود شهرهای ایران باشد که فاصله دنیای سیمانی آن با طبیعت بی‌نظیرش فقط 15 دقیقه است؛ یعنی شما از میدان مرکزی و قلب این شهر…

رودخواری قدغن

دادستان همدان: در حال حاضر کارهای مطالعاتی رودخانه گنجنامه مراحل پایانی خود را طی می‌کند و تیم مطالعاتی طی جلسه‌ای در شورای شهر جزئیات را توضیح دادند و ما نیز…