مرور رده

اجتماعی

سخن شهروند را بشنویم

شورایار کسی است که در شورای محلات، پیگیر فعالیت‌ها و مشکلات منطقه بوده و در این باره راهکارهای لازم را ارائه دهد. مشارکت مردم در مناطق شهری، امری بسیار مهم است زیرا…

یار غار!

گردشگری شاخه‌های متفاوتی دارد  و این روزها مدام انواع جدیدی به آن افزوده می‌شود. گاهی گردشگر صبح زود کوله‌بار سفر می‌بندد، از جاهایی که در برنامه دارد،…