مرور برچسب

اعتیاد

پدر! مادر! شما متهمید!

آقای الف می‌گوید: کاش خانواده‌ها به جای صرف وقت برای تماشای تلویزیون با فرزندان خود گفتگو کنند! این گفتگوها منجر به ایجاد صمیمیت بین اعضای خانواده شده و از بسیاری از…

روحِ مقوایی

*مریم رازانی *نویسنده کسی نمی‌داند اولین انسانی که احتمالا به طور تصادفی به ماده مخدری دست یافت و بی هیچ دلیلی شاید، مصرف کرد اما دیگر از دست ننهاد، در کدام…

اعتیاد در کودکان

*نصراله پزشکی *متخصص اطفال دامنه تاثیرات مخرب اعتیاد که نقطه پایان پلیدترین تجارت دنیای مدرن است، بر زندگی و آینده کودکان بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که در…

ترک آغاز ماجراست

حاتمی: باور کنیم برخی افراد معتاد تا آخر عمر باید مانند یک بیمار قلبی مورد مراقبت قرار بگیرند و کنترل شوند تا جامعه‌پذیرتر شوند و مراکزی مانند ام ام تی و انجمن…

و نگوییم معتاد!

منظور از این تعریف این است که بیماری اعتیاد با مصرف مواد مخدر تفاوت دارد؛ به عبارتی ما نباید تنها شخصی که مواد مخدر مصرف می‌کند را معتاد خطاب کنیم و این برچسب را…