مرور برچسب

حسین غیور

چکامه

*این شعر به مناسبت عکس جمجمه ابوعلی سینا که در روزنامه باختر امروز به چاپ رسیده بود، سروده شده است. این جمجعه‌ای که بعد از ده قرن         افتاده زکام خاک بیرون…

غم استاد

*شعر زنده‌یاد ابوالحسن روح القدوس در رثای حسین غیور دریغ رفت کسی کز جهان فراتر بود به علم و شعر و ریاضی بزو مفخر بود بیان واقع و حق است این، نه اغراق که…

دبیر ریاضی مدرسه ما

*زنده‌یاد رضا ایزدی *از همکاران زنده‌یاد غیور در اتاق پذیرایی این دبیر ریاضی تصاویر زیبایی از «صادق هدایت» و «سعدی» دیده می‌شود، با آن‌که دبیر ریاضی است،…

یاد غیور

همدان‌نامه: یکی از صدها بزرگان همدانی که به گفته نزدیکان، دوستان و همکاران علاوه بر ریاضی، در اخلاق نیز کم‌نظیر بوده، پرفسور «حسین غیور» است که ساعت ۱۳۸۳ بدرود حیات…