مرور برچسب

مرمت آثار تاریخی، مرمت

بن بست مرمت‌گرها

*حسین زندی *سردبیر بسیاری از دانشگاه‌های معتبر سراسر کشور، در رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی به پذیرش دانشجو مشغول هستند و همه ساله بیش از یک هزار دانشجو با…