مرور برچسب

معماری

بام سبز

*اکبر تنهایی *کارشناس ارشد معماری معماری سبز یا معماری پایدار روشی بسیار حرفه‌ای و مناسب برای زندگی انسان معاصر است که کیفیت زندگی را ارتقا می‌دهد. گیاهان نقش…

رومی علیه بومی

*مهرداد نهاوندچی *کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست معماری پایدار با مصالح بومی امروزه رشد شدید جمعیت همراه با انبوه‌سازی مسکن باعث افت کیفیت فضایی خانه‌ها…

هویت گم شده در نمای رومی

*بهرنگ مجیدی *مهندس معمار هر قوم و تمدنی با عناصری شناخته می­شوند که این عناصر ریشه در فرهنگ و هویت آن تمدن دارند. برای مثال مردم سرزمین پارس را با زبان فارسی،…

نقدی بر نمای رومی

*داوود احمدی *دانشجوی دکترای معماری در دهه‌های اخیر شاهد تضعیف معماری اقلیمی بوده‌ایم؛ معماری که علاوه بر اقلیم به فرهنگ و جامعه نیز توجه ویژه‌ای داشت.…