مرور رده

فرهنگی و هنری

روزگار گوژپشت

*قاسم امیری *شاعر یار و غار من، رفیق گرمابه و گلستان من، هجرت کرد. در نبردی نابرابر با گوژپشت روزگار، دن کیشوت ما بر خاک افتاد. می‌گویم دن کیشوت و جای هیچ طنز و…

ساده پَر کشید

*فواد رضاپور از زمانی که کوروش را می‌شناسم کتاب را می‌شناسم. اهل خواندن بود بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر. به جرات می‌توان گفت مهم‌ترین فعالیت زندگی اش در تمام عمرش…

سوگنامه

*هوشنگ جمشیدآبادی *نویسنده و شاعر ماند خاموش، آن چراغی که بسوخت وندرین مدت پر دغدغه و رنج پرتو افکند کم‌وبیش در شب سرد زمستان پریش حیف از آن پرتو…