مرور رده

فرهنگی و هنری

کاشان تا همدان

*علی بنی‌کاظمی دوشهر در دو اقلیم متفاوت با مسافتی نه چندان نزدیک می‌توانند دارای پیوندهای مادی و معنوی استواری باشند. همدان و کاشان از جمله این شهرها هستند.…

شافاکی

*جمشید پوراحمد شافاکی...بازم حال دلمان خوب بود. گناه‌ نابخشودنی ما! نسبت به تعداد انگشت‌شمار مالکین سرزمین ایران «همون مسئولان قدیمی خودمونو میگم!» در سطح…