مرور رده

شهری

به همدان خیانت می‌کنند

*فاطمه کاظمی *روزنامه‌نگار دکتر «پرویز اذکائی» در نشست خبری که به منظور بررسی وضعیت تپه پیسا و با حضور مدیران شهری در دفتر نشریه همدان‌نامه برگزار شد، با اشاره…

تپه پیسا= کارکاسی

دکتر پرویز اذکایی که بررسی‌های بسیاری در تاریخ محلی همدان دارد، در زمینه این محوطه نیز دیدگاه خاصی دارد. او با تاکید بر حضور قوم کاسی در همدان و شواهد موجود، معتقد…