مرور رده

سینما تئاتر

حامد عاشق سینما بود

سال‌ها بود که می‌شناختمش، عینکی با نمره متوسط و فریم مشکی به چشم می‌زد، قدی بلند داشت و عاشق سینما و دوربین و فیلمبرداری بود. قبل از اولین دیدارمان از بچه‌ها در…

چرا توقف کنم؟

محمدرضا اصلاني به همراهي و دلگرمي فريدون رهنمابراي ضبط وپژوهش درباره ايران به سراغ جام حسنلو، كشف شده در سال١٣٣٧در تپه حسنلو واقع در نزديكي اروميه مي‌رود.