مرور رده

اجتماعی

بلا در شهر هزارچشمه

*رضوان سلماسی *عضو سابق شورای شهر بارگذاری بیش از ظرفیت برد در دره گنجنامه باعث ایجاد افزایش تردد خودرو و گاهی ایجاد ترافیک طولانی در برخی از روزهای سال نه…

آینده مبهم آب

همدان‌نامه: ۳۳ روز است که همدان آب ندارد و وعده مسئولان برای حل مشکل تا ۲۰ شهریور نیز تحقق نیافت. شاید مسئولان برای برون‌رفت از این وضعیت راه‌حل‌های موقت پیدا کنند،…

آب به مثابه آبادانی

*یلدا خاکباز *تسهیلگر کودکان باتوجه به ارزش آب در زندگی روزمره، آموزش صرفه‌جویی در مصرف آب به کودکان و نوجوانان اهمیت بسیاری دارد، چراکه اگر این فرهنگ‌سازی از…

روزهای بی‌آبی

همدان‌نامه: مدیران همدان می‌دانستند مرداد، ذخیره سد اکباتان به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین آب شرب همدان تمام خواهد شد، اما هیچ چاره‌ای برای آن نیندیشیدند و آن‌قدر دست…