مرور رده

اجتماعی

ضربدر

*محمد فلاح هر روز صبح وقتی که به درِ مدرسه می‌رسیدیم و دستم را از دست بزرگ و پینه دارِ پدر جدا می‌کردم، تازه می‌فهمیدم که چقدر هوا سرد است! ظهرها هم جلوی مدرسه…

دفترچه یادداشت

*فاطمه شایگان مشفق *دبیرستان حاج تقی برزین *پایه دهم رشته انسانی *عضو پژوهشسرای پروفسورحسابی کاش خانوم جان راضی بود!! باز هم مثل همیشه با صدای سعید و…

شاه و کنیزت را بِکُش

*مریم رازانی *نویسنده شاید اگر کشور عزیزمان ایران درد و داغ دو سالِ کرونایی را در پشت سرنداشت، خیلی هیجان انگیزتر و با گل و موسیقی و رقص و آتش بازی جمعی به…