مرور برچسب

منابع طبیعی

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری استان خبر می‌دهد:
کاشت ۵۷ هزار اصله نهال در سطح ۲۰۰ هکتار

خزایی: به هیچ وجه در جنگل‌های طبیعی و جنگل‌کاری‌ها قطع درخت نخواهیم داشت، مگر این‌که عملیات اصلاحی و بهداشتی بخواهد انجام شود و درختی افتاده یا خطرساز باشد که باید…

رئیس اداره مراتع و بیابان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
بیش از ۶۴ هزار بهره‌بردار

الیاسی: در استان همدان چیزی به نام بیابان تا 40 سال پیش وجود نداشت. یکی از عوامل، جدا از تغییرات اقلیم ورود غیر مجاز دام و خارج از ظرفیت مراتع و زمان باعث آسیب به…

معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
۶۰ درصد پلاک‌های رفع

الوندی: کشاورزان پس از رفع تداخلات، به ادارات ثبت نسبت به اخذ سند تک برگ و کاداستر شده مراجعه کنند و منابع طبیعی در اجرای رفع تداخلات نسبت به اخذ اسناد اراضی ملی تک…

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
کاشت یک

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تصریح کرد: یکایک افراد جامعه باید نسبت به حفظ عرصه‌های طبیعی که متعلق به…

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری منابع طبیعی استان:
سالانه باید سه میلیون اصله نهال کاشت

خزایی: ۱۲ قشر مختلف جامعه با توجه به مسئولیت اجتماعی که هر فرد ایرانی در قبال حفظ آب، خاک و منابع طبیعی سرزمین دارد، می‌توانند در طرح کاشت یک میلیارد درخت مشارکت…

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح کرد:
پوشش جنگلی

خزایی: تولید چوب یکی از شاخص‌ترین منافع مشهود است، اما برای استان ما از اهمیت کمتری دارد در مقابل تنوع گونه‌ای، جلوگیری از فرسایش، تنفس و کاهش ریزگردها و تفرجی و…

به مناسبت روز جهانی خاک انجام شد:
بازدید اصحاب رسانه از عرصه‌های دو حوزه معرف سیاه‌کمر و

معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان: در حوزه سیاه‌کمر سازه گابیونی با ارتفاع ۳.۵ متر در سال ۹۸ احداث شده است. در این حوزه علت اصلی فرسایش خاک…