مرور برچسب

منابع طبیعی

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح کرد:
پوشش جنگلی

خزایی: تولید چوب یکی از شاخص‌ترین منافع مشهود است، اما برای استان ما از اهمیت کمتری دارد در مقابل تنوع گونه‌ای، جلوگیری از فرسایش، تنفس و کاهش ریزگردها و تفرجی و…

به مناسبت روز جهانی خاک انجام شد:
بازدید اصحاب رسانه از عرصه‌های دو حوزه معرف سیاه‌کمر و

معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان: در حوزه سیاه‌کمر سازه گابیونی با ارتفاع ۳.۵ متر در سال ۹۸ احداث شده است. در این حوزه علت اصلی فرسایش خاک…

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
شرکت در

مشعریان: این‌که همه افراد انتظار داشته باشند حفظ منابع طبیعی فقط توسط یک دستگاه صورت گیرد، انتظار به‌جا نیست و با توجه به محدودیت اعتبار، امکانات و کمبود نیرو در…