مرور برچسب

کرونا

کرونا فرصت یا تهدید

*یلدا خاکباز *کارشناس ارشد مردم‌شناسی روزهای قرنطینه کش آمده‌اند، غول کرونا هنوز تمام و‌ کمال به چراغ برنگشته، با خشم و هیبتی ترسناک‌تر برگشته و ما سعی می کنیم…