مرور رده

میراث فرهنگی و گردشگری

گردشگری پاک

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست   گردشگری «فله‌ای» یا گردشگری «پاک» ؟ صنعت گردشگری در حال حاضر یکی از بزرگترین فعالیت‌های صنعتی دنیا…

پروژه‌های حریم شکن

*فاطمه کاظمی *روزنامه‌نگار پروژه ساخت استخرهای سرپوشیده آموزش و پرورش همدان که قرار بود در مدت 2 سال به اتمام برسد، سرانجام پس ازگذشت 8 سال که به دلیل کمبود…