مرور رده

خانواده

کرونا فرصت یا تهدید

*یلدا خاکباز *کارشناس ارشد مردم‌شناسی روزهای قرنطینه کش آمده‌اند، غول کرونا هنوز تمام و‌ کمال به چراغ برنگشته، با خشم و هیبتی ترسناک‌تر برگشته و ما سعی می کنیم…

نفی یا پذیرش تجرد

*لیلا بهرامی *جامعه‌شناس یکی از مسائل اجتماعی در جامعه امروز  ایران روند رو به رشد تجرد است. جدیدترین آمارها بیانگر آن است که تاخیر در ازدواج و تشدید تجرد در…

کدام شهر دوستدار کودک؟

*نصراله پزشکی *فعال حوزه کودکان در خبرهای هفته گذشته آمده بود که همدان یکی از دوازده شهری است که برای اجرای آزمایشی طرح  شهر دوستدار کودک انتخاب شده است تا در…