مرور رده

خانواده

کدام شهر دوستدار کودک؟

*نصراله پزشکی *فعال حوزه کودکان در خبرهای هفته گذشته آمده بود که همدان یکی از دوازده شهری است که برای اجرای آزمایشی طرح  شهر دوستدار کودک انتخاب شده است تا در…

حال و هوای نوروز امسال

*نسرین زندی *خبرنگار آمدن بهار زمین را جان دوباره می‌بخشد و زمین نفس می‌کشد البته اگر کرونا نگرفته باشد و مشکل تنفسی نداشته باشد. در این فصل شادی و طراوت از…

بهاریه

*احسان فکا *نویسنده حیاط خانه‌ ما تکه‌ جا مانده‌ای از یک باغ است. باغی که تکه‌ جامانده‌ای از جنگلی است که درختانش در گوش بی‌خبری هم‌ می‌گویند درخت‌ها…