مرور رده

خانواده

کرونا فرصت یا تهدید

*یلدا خاکباز *کارشناس ارشد مردم‌شناسی روزهای قرنطینه کش آمده‌اند، غول کرونا هنوز تمام و‌ کمال به چراغ برنگشته، با خشم و هیبتی ترسناک‌تر برگشته و ما سعی می کنیم…

نفی یا پذیرش تجرد

*لیلا بهرامی *جامعه‌شناس یکی از مسائل اجتماعی در جامعه امروز  ایران روند رو به رشد تجرد است. جدیدترین آمارها بیانگر آن است که تاخیر در ازدواج و تشدید تجرد در…