مرور رده

خانواده

دندانپزشکی پیشگیری

*فاطمه طاهری *تکنسین بهداشت دهان و دندان علم دندانپزشکی در روزگار امروز با وجود پیشرفت‌های فراوان و با اهمیت در خصوص زیبایی و حفظ دندان‌ها به حوزه پیشگیری توجه…

میمنت خانم

*مریم رازانی *نویسنده مدت‌هاست قشر تازه نفس و تحصیلکرده‌ای با عنوان فال‌بین و پیشگو و عناوینی از این دست، عمدتا در میان اقشار مرفه و به اصطلاح بالادست جامعه و…

تفریح یا مزاحمت؟

این شکل از مزاحمت‌های خیابانی که توسط خودروهای تانک پیکر و نامتعارف صورت می‌گیرد، برای صاحبانشان نه جنبه مزاحمت که اسباب سرگرمی و جلب توجه است