مرور رده

خانواده

مادری با عطر بیدمشک

*زهرا کرد *پرستار قرار بود حالش که خوب شد و از بستر بیماری برخاست، روز تولدش (هفدهم دی ماه) کیکی بخرم، به دیدنش بروم و اگر پاهای ورم کرده‌اش اجازه داد با هم دوری…

پدر! مادر! شما متهمید!

آقای الف می‌گوید: کاش خانواده‌ها به جای صرف وقت برای تماشای تلویزیون با فرزندان خود گفتگو کنند! این گفتگوها منجر به ایجاد صمیمیت بین اعضای خانواده شده و از بسیاری از…

تابویی به اسم زن

*زهرا کرد زنان در جامعه ما همواره تابو بوده‌اند. تابویی که در معماری با مفهوم اندرونی، در گفتار عامه با عنوان منزل و نام فرزند ذکور، در تاریخ با عنوان…

روحِ مقوایی

*مریم رازانی *نویسنده کسی نمی‌داند اولین انسانی که احتمالا به طور تصادفی به ماده مخدری دست یافت و بی هیچ دلیلی شاید، مصرف کرد اما دیگر از دست ننهاد، در کدام…