مرور رده

اجتماعی

بهاریه

*احسان فکا *نویسنده حیاط خانه‌ ما تکه‌ جا مانده‌ای از یک باغ است. باغی که تکه‌ جامانده‌ای از جنگلی است که درختانش در گوش بی‌خبری هم‌ می‌گویند درخت‌ها…

دربدری در خانه دردار

*فرزاد سپهر *روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه وقتی ماجرا رسیده به روزهای خانه‌مانی و عیدتکانی در اندرونی، با یک خاطره چه به لبخند چه به غم در ایام فعلا مجاز برای هر…

شب عید و چغندر پخته

*حسن اخلاصی خدا رحمت کند مرحوم محمدعلی فردین را که می‌خواند: شب عید است و یار از من چغندر پخته می‌خواهد به خیالش می‌رسد که من گنج قارون زیر سر دارم…