مرور برچسب

نان، نانوائی، کیفیت نان

نان به قیمت محیط زیست

*نازنین ناصری *کارشناس ارشد محیط زیست یکی از مشکلاتی که سال گذشته شهروندان همدانی با آن مواجه شدند، بحران بی‌آبی بود که تقریبا دو ماه با جان و دل این مشکل را…

نان و کوچه

*فرزاد سپهر *روزنامه‌نگار و معمار پسرکی شاد و خندان با یک نان زیر بغل به سمت خانه می‌رود و ناگاه صدای پارس یک سگ او را به خودش می‌آورد. پسرک از ترس فرار می‌کند…

کافه موزه نان!

*زهرا کرد برم پی یه لقمه نون حلال، نونشو بریدن، نون خور اضافه نمی‌خواد و ده‌ها ضرب‌المثل دیگر به اهمیت نان در فرهنگ ایران از دیرباز تا به اکنون اشاره دارد. اهمیتی…

کسی به فکر نان مردم نیست

همدان‌نامه: یا آرد ندارند، یا پختشان تمام شده و یا کیفیت نانی که می‌پزند، آن‌قدر پائین است که بعد از چند ساعت باید آن‌ها را دور ریخت. نظارت‌ها ضعیف است و هرکس،…