مرور رده

شهری

میراث فرهنگ شهری

*سید محمدجواد حسینی مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی زیستن در شهر – به‌رغم نگاه‌های منتقدان شهرنشینی- انتخابی در جهت تکامل جوامع بشری از سوی انسان بوده است، چراکه…

کشت سبزی با طعم آلودگی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند از ورود مدعی العموم به موضوع کشت سبزیجات با آب آلوده خبر داد و گفت: بحث قانونی در پیگیری این موضوع باید با جدیت بیشتری دنبال…

دره بی آب

دره مردابیک یکی از خوش آب و هوا ترین مناطق کوهپایه الوند است. این دره زیبا دارای حدود چهارصد هکتار باغ است که مانند ریه‌های تنفسی شهر همدان عمل می‌کند. این منطقه بیش…

مدیریتِ ویروسی

*منا بشیری *دانشجوی دکترای معماری این روزها ورود ویروس جدید کرونا در چرخه­ زندگی ایران، کل سبک و سیاق زندگی اسفندماهیِ  مردم را به نفع خودش تغییر داده است. به…