مرور رده

محیط زیست

پاسخ به یک گزارش

*وحید بشیری *نماینده انجمن حامیان حیوانات بی‌پناه طبیعت در استان همدان در تاریخ یک مرداد سال ۹۹ مطلبی تحت عنوان «کی بود ؟ کی بود؟ تو بودی...» در هفته‌نامه…

کی بود؟ کی بود؟ تو بودی…

نماینده انجمن حمایت از حقوق حیوانات در همدان: ما بارها گفته‌ایم اگر هم می‌خواهند سگ‌ها را بکشند، سگ‌های خطرناک را بکشند نه سگ‌های حامله یا مادر چند توله‌سگ را اما…

شهربان – حریم‌بان

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست لزوم حفاظت از حریم شهر در همه کشورهای توسعه‌یافته، حریم شهرها یا همان کمربند سبز به‌عنوان ریه‌های تنفسی…

صعود ناامن

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست اهمیت کوهستان در کتاب آسمانی و مقدس ما مسلمانان است که کوه مشابه میخ‌هایی حافظ و نگهدارنده کره زمین است.…