مرور رده

شهری

سوء‌مدیریت در مدیریت

*حسین بهبودی *کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از عناصر مهم در موجودیت هر جامعه فرهنگ آن جامعه است. فرهنگ یک قوم یا ملّیت، بیانگر هویت جامعه و تعیین‌کننده نحوه…

نقدی بر نمای رومی

*داوود احمدی *دانشجوی دکترای معماری در دهه‌های اخیر شاهد تضعیف معماری اقلیمی بوده‌ایم؛ معماری که علاوه بر اقلیم به فرهنگ و جامعه نیز توجه ویژه‌ای داشت.…

فراخوان ارسال مقاله

*فراخوان ارسال مقاله شماره نخست مادستان به کوشش «حسین زندی» در سال 1395 به صورت کتاب منتشر شد. این نشریه پس از یک وقفه طولانی این بار قرار است به صورت سالنامه…

نورمهال چه شد؟

*فاطمه کاظمی *روزنامه‌نگار از سه سال گذشته تاکنون فعالان فرهنگی، هنرمندان، خبرنگاران و شهروندان همدانی پیگیر جلوگیری از ساخت‌وساز در عرصه عمارت تاریخی نورمهال…