مرور رده

شهری

عضو شورای شهر:
قبل از حذف اتوبوس از رینگ نخست، باید طرح جامع حمل‌ونقل عمومی بازنگری شود

بادامی‌نجات: قبل از حذف اتوبوس‌ها، باید طرح جامع حمل‌ونقل عمومی را بازنگری کنیم، یعنی باید به دنبال جایگزینی برای اتوبوس باشیم تا خللی برای حمل‌ونقل عمومی شهروندان…

مستقیم میدان

*فرزاد سپهر *معمار و روزنامه‌نگار وقتی یک فیلم سینمایی با استقبال مخاطبان سینما روبرو می‌شود، معمولا شماره دوم آن اثر سینمایی هم به روی پرده می‌آید. مجموعه…

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان:
حذف اتوبوس از رینگ نخست، آرزوی مدیریت شهری است

فتحیان‌نسب: اگر این اتفاق بیفتد، ما می‌توانیم به عنوان ظرفیت‌های شهر همدان، دنبال خیابان‌های چند عملکردی باشیم تا نقش‌های مختلفی را ایفا کنند و در کنار آن حمل‌ونقل…

متروپل‌های دیگر

*سید محمدجواد حسینی‌مرصع *کنشگر معماری و شهرسازی حادثه متروپل و جانباختن عده‌ای از هموطنان مظلوممان در زیر آوار بی‌مسئولیتی آن‌چنان دردناک است که دست بر قلم…