مرور رده

محیط زیست

اجل موزه های ایران!

*زهرا کرد این روزها شاهد افتتاح موزه جدید و متفاوتی نه تنها در شهر همدان که در غرب کشور هستیم. موزه‌ای که تماما به همت بدنه مردمی جامعه کوهنوردی هگمتانه و با…

رومی علیه بومی

*مهرداد نهاوندچی *کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست معماری پایدار با مصالح بومی امروزه رشد شدید جمعیت همراه با انبوه‌سازی مسکن باعث افت کیفیت فضایی خانه‌ها…

پاسخ به یک گزارش

*وحید بشیری *نماینده انجمن حامیان حیوانات بی‌پناه طبیعت در استان همدان در تاریخ یک مرداد سال ۹۹ مطلبی تحت عنوان «کی بود ؟ کی بود؟ تو بودی...» در هفته‌نامه…

کی بود؟ کی بود؟ تو بودی…

نماینده انجمن حمایت از حقوق حیوانات در همدان: ما بارها گفته‌ایم اگر هم می‌خواهند سگ‌ها را بکشند، سگ‌های خطرناک را بکشند نه سگ‌های حامله یا مادر چند توله‌سگ را اما…

شهربان – حریم‌بان

*مهرداد نهاوندچی *کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست لزوم حفاظت از حریم شهر در همه کشورهای توسعه‌یافته، حریم شهرها یا همان کمربند سبز به‌عنوان ریه‌های تنفسی…